หลุมพราง [ยอดนิยม] ระบบบัญชีภายในบริษัท

รวมสารพัดข้อผิดพลาดของนักธุรกิจมือใหม่ ซึ่งทุกคนสามารถหลีกเลี่ยงได้ ระวังตกหลุมพลางที่เจ้าของธุรกิจหลายคนทำเป็นประจำ

ฝุ่นผงใต้พรม มะเร็งทางธุรกิจ

เชื่อว่าทุกๆ ธุรกิจมักมีปัญหาบางอย่างที่ไม่ยอมแก้สักทีทั้งๆ ที่รู้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบัญชี ภาษี หรือ ความไม่ใส่ใจต่างๆ ที่เรามักจะบอกตัวเองว่า “เดี๋ยวไว้ก่อน” “เดี๋ยวค่อยทำ” เหมือนกับฝุ่นไต้พรมที่เราไม่คิดจะสนใจ จนเวลาผ่านไปเนิ่นนานจะเก็บสะสมเป็นก้อนมะเร็งที่ใหญ่พอที่จะกัดกินธุรกิจเรา พอถึงเวลาที่ปัญหาเหล่านี้กำเริบ…มันก็อาจสายไปแล้ว มาดูกันสิว่าปัญหาต่างๆ ที่ผู้ประกอบการมักพลักไปไต้พรมนั้นมีอะไรบ้าง 

โมเดลธุรกิจ VS บัญชี และภาษี

ยิ่งโมเดลธุรกิจมีความซับซ้อนมากเท่าไหร่ การทำบัญชีภาษีก็มักจะซับซ้อนมากเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น บางธุรกิจอยากทำโมเดล subscription มีการให้ทดลองใช้สินค้าบริการก่อน 14 วัน หากไม่พอใจยินดีคืนเงิน แน่นอนว่าทางธุรกิจแล้วคุณสามารถทำได้ได้เลย

แต่สิ่งที่ผู้ประกอบการมักไม่ได้คำนึงถึงคือแล้วระบบบัญชีภาษีจะตีความว่าอย่างไร จุดไหนคือการรับรู้ทางด้านภาษี บัญชีจะต้องบันทึกอย่างไร ในทางธุรกิจคุณสามารถขายของในสิ่งที่คุณไม่มีได้เป็นปกติ เช่นการขายสินค้า PRE-ORDER แต่ในทางบัญชีแล้วคุณไม่สามารถขายของในสิ่งที่คุณไม่มีได้ ดังนั้นรายได้คุณรับมานี้ก็ยังไม่ถือว่าเป็นรายได้แต่คือเงินมัดจำ ซึ่งการออกเอกสารให้ถูกต้อง และการบันทึกบัญชีส่วนรับรู้รายได้สำหรับโมเดลธุรกิจที่มีความซับซ้อนขึ้นมา มักจะเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการ หรือ นักบัญชีเองก็มักจะทำผิดประจำเนื่องจากความไม่เข้าใจ หรือ สื่อสารซึ่งกันและกัน 

โมเดลธุรกิจที่คุณทำกับบัญชีภาษีควรที่จะต้องสอดคล้องกัน การออกเอกสารต่างๆ เมื่อถูกตรวจสอบก็ต้องไปในทางเดียวกันเสมอ เพราะถ้าหากไม่เป็นอย่างนั้นแล้วความรับผิดชอบและความผิดอาจเกิดขึ้นได้ทางกฎหมาย และภาษี ทั้งๆ ที่ความจริงแล้วไม่ได้มีอะไรผิดปกติในการทำธุรกิจเลยด้วยซ้ำ วันนี้คุณได้ตรวจสอบโมเดลธุรกิจของคุณกับการบันทึกข้อมูลทางบัญชีภาษีกับทีมงานคุณแล้วหรือยัง ?

รายได้ VS กระแสเงินสด

ขายดีจนเจ๊ง เงินเยอะแต่ใช้ไม่ได้ หากคุณทำธุรกิจมาสักระยะหนึ่งแล้ว อาจได้เจอสถานการณ์ในลักษณะนี้ได้อย่างแน่นอน เพราะการเติบโตทางธุรกิจ ที่ไม่ได้วางแผนการจัดการเรื่องของเงินอย่างดี ก็จะสร้างปัญหาเหล่านี้ให้เป็นธรรมดา

หลายๆ ครั้ง ทางบัญชีถือว่าเป็นรายได้ไปแล้ว แต่เงินสดยังไม่เข้า ถ้าคุณเพียงแต่มองตัวเลขทางบัญชีคุณจะเข้าใจว่าคุณขายดีมากเนื่องจากมีรายได้สูง แต่จริงๆ แล้วคุณยังเก็บเงินไม่ได้สักบาท และในทางกลับกัน บางที่แล้วเงินสดที่อยู่กับคุณเยอะๆ ก็อาจจะไม่ใช่เงินของคุณเสมอไป การที่ไม่รอบคอบตรวจสอบเรื่อง รายได้ และกระแสเงินสดอาจทำให้คุณวางแผนผิดพลาดเพราะเลือกมองแค่อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น 

ต้นทุนแฝง และ รายจ่ายล่องหน

ต้นทุนแฝง คือ ต้นทุนที่คุณอาจจะมองไม่เห็นหรือลืมคำนวนคิดไป เช่นค่าคน ค่าเวลา ค่าภาษีสังคม ค่าปันผล ตอกเบี้ย เงินเดือนของตัวเอง ต้นทุนเกี่ยวกับการเดินทาง และการติดต่อสื่อสาร เช่น ค่าเดินทางไปพบลูกค้าหรือซื้อสินค้าเพื่อมาจัดบูท ค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อลูกค้า การบริการจัดการที่ผิดพลาด จะสร้างรายจ่ายที่คุณเองก็ไม่รู้ตัว โดยเฉพาะต้นทุนค่าเสียโอกาส เช่น การบริหารเงินผิดพลาด และทำให้อยู่ในสภาพของค้างสต๊อกที่ขายไม่ออก เพราะนอกจากทำให้ขาดเงินสดแล้ว ความสามารถในการทำกำไร และหมุนเวียนของธุรกิจก็ช้าลงโดยทันที

ปันผล VS ดอกเบี้ย VS เงินเดือน

ผู้ประกอบการหลายๆคน มักจะจัดการเรื่องการให้รางวัลตัวเองผิดวิธี เมื่อใดที่ใส่หมวกคนละใบ กระเป๋าก็ต้องคนละอัน อย่านำเงินบริษัทและเงินส่วนตัวไปรวมกัน ไม่ฉะนั้นความปวดหัวจะตามมาทันทีเพราะไม่สามารถตรวจสอบความสามารถในการทำเงินของกิจการได้เลย

หลายครั้งที่กรรมการอาจมีการกู้ยืมเงินบริษัทโดยการชักเงินออกมาเฉยๆ แต่ความเป็นจริงแล้ว ทุกๆ ครั้งที่เกิดการกู้ต้องมีการคิดดอกเบี้ย ให้ถูกต้อง หรือ ทุกๆ ครั้งที่บริษัทออกเงินปันผลนั้นแปลว่าบริษัทต้องมีกำไร หากบริษัทไม่มีกำไรสะสมจะปันผลออกให้แก่ผู้ถือหุ้นก็ไม่ได้ หรือ แม้แต่ การให้เงินเดือนของตัวเอง หรือ โบนัสให้กับทีมงาน จะต้องกำหนดเหมาะสม และมีหลักฐานพิสูจน์ได้เสมอ

การควบคุมภายใน VS ความเสี่ยงภายนอก

การควบคุมภายใน คือ การบริหารงานจัดการ operation ภายใน เช่น การป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากความผิดพลาด ความเสียหายของทรัพสิน การค้นพบความเสียหาย หรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การนับ stock สินค้าผิด ซึ่งส่งผลต่อมูลค่าทรัพสินคงเหลือ
การควบคุมแบบแก้ไขเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต

ความเสียงภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อบัญชีภาษีได้ ไม่ว่าจะเป็น ความสามารถในการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ การขายเครดิต อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ซึ่งมีการลอยตัวได้ตามสภาวะเศรษฐกิจ รวมไปถึงการส่งเอกสารที่ระบุว่าได้รับเงินแล้วให้กับ supplier ทั้งๆ ที่เงินยังไม่ได้รับ หรือ เช็คนั้นยังไม่ได้ขึ้น หรือ แม้แต่ การออกเอกสารใบรับรองหัก ณ ที่จ่ายตัวจริงให้ลูกค้าแต่ยังไม่ได้รับเงินค่าจ้าง และการทำสัญญาที่ไม่ได้รัดกลุ่มเพียงพอ ทั้งหมดหากเจ้าของกิจการไม่ทำการวางแผนการจัดการที่ดี ย่อมทำให้เกิดปัญหาตามมาอย่างแน่นอน

ปัญหาในอดีต คือ รายจ่ายอนาคต

เมื่อเจอปัญหา สิ่งแรกที่ทำคือยอมรับความจริง ไม่ต้องตกใจ เพราะใครๆก็เคยทำผิดพลาดกันมาได้ทั้งนั้น เมื่อตั้งสติได้แล้วควรหาทางแก้ไขให้เร็วที่สุด หากไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเอง คุณควรหาที่ปรึกษาที่มีประสบการช่วยดำเนินเรื่องแก้ไขให้ เพราะปัญหาใดๆ ที่มัวแต่เก็บไว้ไต้พรม สุดท้ายแล้วปัญหาเหล่านั้นก็จะล้นออกมาอยู่ดี และสุดท้าย หากเรือรั่ว แล้วไม่ยอมอุด เอาแต่พายไปข้างหน้าเรื่อยๆ สุดท้ายก็เรือมันก็ต้องจมในที่สุดอยู๋ดี

หากตอนนี้คุณกำลังเผชิญกับปัญหาเรื่องระบบบัญชี และภาษีของธุรกิจและต้องการที่ปรึกษา เรายินดีรับฟังและช่วยคุณแกไขปัญหา เพียงคุณคลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อติดต่อทีมงาน

ถ้าคุณคือคนที่ใช่…อย่ารอช้า!

พวกเราให้คำปรึกษาได้เพียง 10 เคส ต่อเดือนเท่านั้น

คลิกที่ปุ่ม เพื่อตรวจสอบว่าเรายังเปิดรับสมัครเคสเพิ่มในเดือนนี้หรือไม่
หมายเหตุ : การลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษา ไม่ได้การันตีว่าจะได้ใช้บริการของเราทั้งหมด

error: Content is protected !!