• ทีมงานกำลังรอพูดคุยกับคุณอยู่ (ขั้นตอนที่ 1/2) 50% 50%

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้

ข้อมูลทุกอย่างของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

แบบฟอร์มลงทะเบียน

สถานะของผู้ติดต่อ

ยอดขายของธุรกิจต่อปี โดยประมาณ

หัวข้อที่อยากจะปรึกษากับทีมงาน

รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชีของคุณประมาณเท่าไร ต่อปี (พนักงาน/ซอฟต์แวร์/บุคคลภายนอก)

คุณคิดว่าทีมงาน POSITIVE CASHFLOW จะช่วยแก้ปัญหา หรือ หาทางออกให้กับคุณ ได้หรือไม่

คุณมั่นใจว่าจะสามารถจัดเวลา เพื่อทุ่มเทในการพัฒนาองค์กร และแก้ปัญหาที่มีอยู่อย่างเต็มที่ ใช่หรือไม่

14 + 1 =

error: Content is protected !!